නිල් අහස අයිතියි අපට.......එන්න ප්‍රිය සබඳ
පියඹා යන්න දුර ඈත
ඇඟලු ඇඳුමෙන්ද
නිල් අහස අයිතියි අපට.......

නොදැනේද සිහිල් සුළඟත්
පිරිමදින යුරු පියාපත්
නිහඬ බව තබයි හූමිටි
තනිකමට ළඟින් කවදත්.....

~ 1 comments: ~

පබලු says:
at: February 16, 2012 at 8:41 AM said...

4to vath lassanayi..kaviyath lassanayi :D

~ Post a Comment ~

Theme images by sndr. Powered by Blogger.